Jednorázový poplatek bude zaplacen souběžně s první platbou. Výše první platby musí být v tomto případě složena z výše poplatku + částky ve výši minimálně 500,- Kč
    U spláceného poplatku bude 50% každé zaslané měsíční platby použito na úhradu poplatku až do jeho úplného zaplacení a druhých 50% bude použito na nákup investičního kovu. Poplatek je vždy ve výši 5% z cílové částky.